Відбулося перше засідання Ради підприємців при Хмельницькій територіальній організації Політичної партії «Європейська Солідарність»

Під час засідання, яке відбулося 25 червня, члени Ради проаналізували проблемні питання підприємців з різних сфер в Хмельницькій області. До Ради увійшли представники середнього, малого і мікробізнесу, а також депутати та експерти.

Основними завданнями Ради є:

  • сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб’єктівгосподарювання, громадських формувань та органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в регіоні;
  • підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;
  • участь у розробці та формуванні регіональних та місцевих програм розвитку підприємництва;
  • розгляд проектів регіональних програм розвитку підприємництва та участь у проведенні аналізу їх виконання;
  • підготовка і подання державним адміністраціям та місцевим радам усіх рівнів пропозицій щодо:‣ створення та удосконалення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в регіоні;‣ формування та реалізації в області спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва;‣ проблемних питань у сфері підприємництва;
  • проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Довідка: Рада підприємців при Хмельницькій територіальній організації Політичної партії «Європейська Солідарність» (далі – Рада підприємців) є консультативно-дорадчим органом при Хмельницькій територіальній організації Політичної партії «Європейська Солідарність», який здійснюватиме координаційні заходи, пов’язані із проведенням консультацій з питань формування та реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності та створюється з метою сприяння розвитку підприємництва в області, подальше підвищення прозорості й відкритості діяльності міської/районної/обласної влади та забезпечення її якісної взаємодії з суб’єктами підприємницької діяльності.